KreijGifts Express

KreijGifts Express houdt in dat de express producten, vermeld in deze categorie, binnen 24 uur, 3, 5 en/of 8 dagen geproduceerd en verzendklaar zijn. Voor deze producten geldt standaard een 1 kleur bedrukking op 1 zijde. Echter zijn er ook KreijGifts Express producten met een meerkleurige bedrukking verkrijgbaar.

Aan de KreijGifts Express zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 • De levertijd start 1 dag na ontvangst van de complete order.
 • Het Express programma is alleen van toepassing op de KreijGifts Express collectie.
 • De levertijd gaat bij 24 uur in de order compleet voor 10.00 uur door ons is ontvangen.
 • De levertijd gaat bij 3, 5 en 8 dagen in wanneer de order compleet voor 13.00 uur door ons is ontvangen.
 • Orders die na deze tijd worden ontvangen schuiven automatisch 1 dag op.
 • Binnen KreijGifts Express worden geen filmproeven gebruikt, tenzij het noodzakelijk geacht wordt door ons.
 • Indien er onvoldoende voorraad is, wordt u binnen 1 dag geinformeerd.
 • Zaterdagen, zondagen en feestdagen gelden niet als werkdagen en vallen buiten KreijGifts Express.
 • De artikelen uit de KreijGifts collectie zijn alleen te bestellen voor de aangegevan aantallen.
 • Meer- of minderleveringen van 10% zijn toegestaan.
 • De KreijGifts Express houdt in dat de goederen binnen 24 uur, 3, 5 en/of 8 dagen verzendklaar zijn.
 • Een eventuele vertraging tijdens het vervoer valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Stuur ons een bericht